Δημιουργία ενός frontend Controller για το Magento 2

Submitted by athanasios on Tue, 04/11/2017 - 22:42

Θα παραμετροποιήσουμε το Magento 2 ώστε να απαντά στο παρακάτω URL.

Πριν προχωρήσουμε στα παρακάτω βήματα πρέπει να έχουμε δημιουργήσει ένα module. Εάν δεν γνωρίζεται πως διαβάστε το άρθρο Δημιουργία module για το Magento 2

Δημιουργία SubTheme για το Drupal 8

Submitted by athanasios on Thu, 03/16/2017 - 23:23

Το SubTheme είναι ακριβώς όπως ένα οποιοδήποτε άλλο Theme (θέμα), με μία διαφορά: κληρονομεί τους πόρους του parent theme (γονικού θέματος). Δεν υπάρχουν όρια στην δυνατότητα αλυσιδωτής σύνδεσης των SubThemes με τα parent themes. Ένα SubTheme μπορεί να είναι ένα child (παιδί ή υπό-θέμα) από ένα άλλο SubTheme και η διακλάδωση μπορεί να οργανωθεί όπως ταιριάζει σε κάθε υλοποίηση. Αυτό είναι που δίνει στα SubThemes μεγάλες δυνατότητες.

Ανακατεύθυνση τομέα στο Drupal (με ή χωρίς www)

Submitted by athanasios on Sat, 03/04/2017 - 17:05

Υπάρχουν εκατοντάδες άρθρα στο διαδίκτυο, μέσα από τα οποία εκφράζονται διάφορες απόψεις σχετικά με το αν θα πρέπει το Drupal site μας να χρησιμοποιεί τα www ως τον προκαθορισμένο τομέα ή όχι (π.χ. www.mycenter.gr ή mycenter.gr). Το μόνο που μπορούμε να σας πούμε με σιγουριά είναι ότι, δεν είναι καθόλου σοφό ή και πρακτικό αν το θέλετε να "αφήσετε" το site σας να επιτρέπει την χρήση και των δύο ταυτόχρονα!

Δημιουργία module για το Magento 2

Submitted by athanasios on Sat, 03/04/2017 - 14:30
Στην πλατφόρμα του Magento 2 το module επιτρέπει στους προγραμματιστές να εμπλουτίσουν ή να τροποποιήσουν την λειτουργικότητά του συστήματος, προσθέτοντας νέο κώδικά σε αυτό με δομημένο τρόπο.